Lý thuyết Trung điểm của đoạn thẳng Toán 6 KNTT với cuộc sống


Lý thuyết Trung điểm của đoạn thẳng Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Trung điểm của đoạn thẳng

Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa hai điểm A,B sao cho MA=MB

Chú ý: Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì độ dài mỗi đoạn thẳng MA, MB đều bằng một nửa độ dài đoạn thẳng AB

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu