Trả lời Hoạt động 3 trang 55 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Một chiếc xe chạy với vận tốc không đổi trên một quãng đường thẳng dài 100 km từ vị trí A đến vị trí B hết 2 giờ. Hỏi sau khi chạy được 1 giờ, xe rời xa vị trí A bao nhiêu kilômét, còn cách vị trí, bao nhiêu kilômét (h.8.37)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xe đi được một nửa thời gian thì đi được nửa quãng đường.

Lời giải chi tiết

Sau khi chạy được 1 giờ, tức là đi được một nửa thời gian. Khi đó xe đi được một nửa quãng đường, do đó xe rời xa vị trí A : \(\dfrac{1}{2}.100 = 50\)km

Cách vị trí B : 100-50=50 km.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu