Bài 34. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Bình chọn:
4.2 trên 119 phiếu
Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Lý thuyết Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Đoạn thẳng
Hoạt động 1 trang 51 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một người đi xe đạp trên một đoạn đường thẳng từ A đến B. (h.8.23). Em có nhận xét gì về những vị trí mà người đó đã đi qua so với hai điểm A và B.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 51 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hai điểm phân biệt A và B. Lấy điểm C nằm ở giữa A và B, Lấy điểm D nằm khác phía với A đối với B. Dùng thước thẳng và bút màu đen kẻ một vạch thẳng bắt đầu từ A và kết thúc ở B. Em có nhận xét gì về vị trí của hai điểm C và D đối với phần vạch thẳng màu đen.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 52 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc tên tất cả các đoạn thẳng trong hình 8.26.

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 52 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Với bốn điểm A, B, C, D như hình 8.27, em hãy kể tên các đoạn thẳng có đầu mút là: a) Hai trong ba điểm A, B, C; b) Hai trong bốn điểm A, B, C, D.

Xem lời giải

Vận dụng 1 trang 52 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Có 5 hòn đảo được vẽ như 5 điểm phân biệt, trong đó có đúng hai hòn đảo được nối với nhau bởi một cây cầu, được vẽ như một đoạn thẳng (h.8.28). Hỏi phải xây thêm ít nhất bao nhiêu cây cầu nối các hòn đảo để có thể đi qua lại giữa hai hòn đảo tuỳ ý thông qua các cây cầu đó?

Xem lời giải

2. Độ dài đoạn thẳng
Hoạt động 3 trang 52 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Mặt bàn học sinh của em dài khoảng mấy gang tay của em?

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 52 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Mở trang cuối của sách giáo khoa, em sẽ thấy thông tin về khổ sách là 19x26,5 cm. Em hiểu thông tin đó như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 53 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Câu hỏi 2

Em còn biết những đơn vị đo độ dài nào khác?

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 54 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dùng thước có vạch chia để đo độ dài các đoạn thẳng AB, CD, EG trong hình 8.31 rồi trả lời các câu hỏi sau: a) Đoạn thẳng AB có dài bằng đoạn thẳng EG không? b) Trong các đoạn AB và CD, đoạn thằng nào có độ dài nhỏ hơn? c) Trong các đoạn CD và EG, đoạn thẳng nào có độ dài lớn hơn?

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 53 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy đo các đoạn thẳng trong hình 8.33b rồi đánh dấu giống nhau cho các đoạn thẳng bằng nhau theo mẫu như hình 8.33a.

Xem lời giải

Vận dụng 2 trang 54 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dùng thước thẳng có chia vạch, em hãy đo chiều dài của cây bút em đang dùng. So sánh chiều dài cây bút với chiều dài thước thẳng và rút ra kết luận.

Xem lời giải

Bài 8.10 trang 54 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dùng compa vẽ đường tròn tâm O có bán kính 2 cm.Gọi M và N là hai điểm tùy ý trên đường tròn đó. Hai đoạn thẳng OM và ON có bằng nhau không?

Xem lời giải

Bài 8.11 trang 54 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Việt dung thước đo độ dài đoạn thẳng AB...

Xem lời giải

Bài 8.12 trang 54 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn Nam dùng bước chân để đo chiều dài lớp học...

Xem lời giải

Bài 8.13 trang 54 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy đo độ dài ( đơn vị milimet) rồi sắp xếp các đoạn thẳng trong hình 8.34 theo thứ tự tăng dần của độ dài.

Xem lời giải

Bài 8.14 trang 54 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một cái cây đang mọc thẳng thì bị bão làm gãy phần ngọn. Người ta đo được phần ngọn bị gãy dài 1,75 m và phần thân còn lại dài 3 m .Hỏi trước khi bị gãy, cây cao bao nhiêu mét ?

Xem lời giải