Trả lời Hoạt động 4 trang 52 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Mở trang cuối của sách giáo khoa, em sẽ thấy thông tin về khổ sách là 19x26,5 cm. Em hiểu thông tin đó như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khổ sách là kích thước của sách: chiều dài x chiều rộng.

Lời giải chi tiết

Chiều rộng: 19 cm; chiều dài là 26,5 cm.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu