Trả lời Câu hỏi 2 trang 53 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Câu hỏi 2


Đề bài

Em còn biết những đơn vị đo độ dài nào khác?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhớ lại đơn vị đo độ dài đã được học ở cấp 1.

Tìm các đơn vị đo độ dài trên sách báo, internet,...

Lời giải chi tiết

Những đơn vị độ dài khác là : km;m;dm;hm;dam;inch....


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu