Trả lời câu hỏi 1 trang 52 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Đọc tên tất cả các đoạn thẳng trong hình 8.26.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định các đoạn thẳng: Đoạn nối hai trong 3 điểm trên hình.

Lời giải chi tiết

Các đoạn thẳng là : AB,BC,AC.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu