Trả lời Hoạt động 5 trang 54 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Dùng thước có vạch chia để đo độ dài các đoạn thẳng AB, CD, EG trong hình 8.31 rồi trả lời các câu hỏi sau:

a) Đoạn thẳng AB có dài bằng đoạn thẳng EG không?

b) Trong các đoạn AB và CD, đoạn thằng nào có độ dài nhỏ hơn?

c) Trong các đoạn CD và EG, đoạn thẳng nào có độ dài lớn hơn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng thước đo:

Đặt vạch số 0 tại một đầu mút của đoạn thẳng.

Lời giải chi tiết

a.Đoạn thẳng AB có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng EG.

b.Đoạn thẳng AB có độ dài nhỏ hơn độ dài đoạn thẳng CD.

c..Đoạn thẳng CD có độ dài lớn hơn độ dài đoạn thẳng EG.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu