HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM KÌ 1

Bình chọn:
4.6 trên 87 phiếu
Hoạt động 2 trang 112 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Kiểm tra phòng học đạt mức chuẩn về ánh sáng

Xem lời giải

Câu hỏi trang 114 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tam giác ABB’ có phải tam giác đều không?

Xem lời giải

Câu hỏi trang 115 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hình lục giác ở hình T.5 có là lục giác đều không?

Xem lời giải

Câu hỏi trang 116 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tứ giác ABCD mới tạo ra có phải là hình thoi không?

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 118 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một bạn vẽ trong GeoGebra như sau: Chọn nhóm công cụ Điểm → Chọn Điểm mới → Vẽ điểm A. - Chọn nhóm công cụ Điểm → Chọn Điểm mới → Vẽ điểm B. - Chọn nhóm công cụ Đường tròn → Chọn Đường tròn khi biết tâm và 1 điểm trên đường tròn → Chọn A. Chọn B. - Chọn nhóm công cụ Đường tròn → Chọn Đường tròn khi biết tâm và 1 điểm trên đường tròn → Chọn B. Chọn A. - Chọn nhóm công cụ Điểm → Chọn Giao điểm của 2 đối tượng → Nháy chuột vào đường tròn thứ nhất → Nháy chuột vào đường tròn thứ hai, ta được đ

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 118 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hãy vẽ hình sau bằng phần mềm GeoGebra

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 120 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tính: a) 2[3.5^2-2(5+7)]+3^3; b) 3{120+55-(11-3.2)^2]}+2^3

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 120 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Phân tích ra thừa số nguyên tố:a) 847; b) 246

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 120 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm: a) ƯCLN (215, 75); b) BCNN (45, 72).

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 120 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Số 14 791 là số nguyên tố hay hợp số?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất