Trả lời Câu hỏi trang 115 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Hình lục giác ở hình T.5 có là lục giác đều không?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kiểm tra xem 6 cạnh của lục giác có bằng nhau không

Lời giải chi tiết

Khi sử dụng GeoGebra để vẽ theo hoạt động 5, ta được 6 đoạn thẳng bằng nhau (i = h = m = l = k = j)

Vậy hình lục giác ở hình T.5 là hình lục giác đều.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu