Trả lời Câu hỏi trang 116 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Tứ giác ABCD mới tạo ra có phải là hình thoi không?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kiểm tra 4 cạnh của tứ giác có bằng nhau không

Lời giải chi tiết

Tứ giác ABCD mới tạo ra là hình thoi vì có 4 cạnh bằng nhau(j=k=f=g)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu