Luyện tập chung trang 13

Bình chọn:
4.6 trên 174 phiếu
Bài 6.14 trang 14 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quy đồng mẫu các phân số sau: 5/7; -3/21; -8/15

Xem lời giải

Bài 6.15 trang 14 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính đến hết ngày 31.12.2019, tổng diện tích đất rừng trên toàn quốc là khoảng 14 600 000 hécta, trong đó diện tích rừng tự nhiên khoảng 10 300 000 hecta, còn lại là diện tích rừng trồng. Hỏi diện tích rừng trồng chiếm bao nhiêu phần của tổng diện tích đất có rừng trên toàn quốc?

Xem lời giải

Bài 6.16 trang 14 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

ùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các phân số sau bằng nhau a)20/30 và 30/45; b)-24/35 và -55/77

Xem lời giải

Bài 6.17 trang 14 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

ìm phân số lớn hơn 1 trong các phân số sau rồi viết chúng dưới dạng hỗn số. 15/ 8; 47/4; -3/7

Xem lời giải

Bài 6.18 trang 14 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết các hỗn số 41/13; 22/5 dưới dạng phân số..

Xem lời giải

Bài 6.19 trang 14 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm số nguyên x, biết:-6/x= 30/60

Xem lời giải

Bài 6.20 trang 14 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một bộ 5 chiếc cờ lê như hình bên có thể vặn được 5 loại ốc vít có các đường kính là:9/10 cm; 4/5 cm; 3/2 cm; 6/5 cm; 1/2 cm Em hãy sắp xếp các số đo này theo thứ tự từ lớn đến bé

Xem lời giải