Giải bài 6.14 trang 14 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quy đồng mẫu các phân số sau:

\(\frac{5}{7}; \frac{-3}{21}; \frac{-8}{15}\)

Quy đồng mẫu các phân số sau:

\(\frac{5}{7}; \frac{-3}{21}; \frac{-8}{15}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Tìm mẫu số chung là BCNN của các mẫu số

*Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu bằng cách chia mẫu số chung cho từng mẫu

*Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng

Lời giải chi tiết

Ta tìm BCNN(7, 21, 15)

7=7

21=3.7

15=3.5

Suy ra BCNN(7, 21, 15)=3.5.7=105

Ta được: \(\frac{5}{7}=\frac{5.15}{7.15}=\frac{75}{105}\);

 \(\frac{-3}{21}=\frac{(-3). 5}{21.5}=\frac{-15}{105}\);

\( \frac{-8}{15}=\frac{(-8).7}{15.7}=\frac{-56}{105}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 13