Giải bài 6.18 trang 14 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Viết các hỗn số \(4\frac{1}{13}; 2\frac{2}{5}\) dưới dạng phân số

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi hỗn số dương sang phân số

Lời giải chi tiết

Ta có: \(4\frac{1}{13}=\frac{4.13+1}{13}=\frac{53}{13}\)

\(2\frac{2}{5}= \frac{2.5+2}{5}=\frac{12}{5}\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 13