Giải bài 6.19 trang 14 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm số nguyên x, biết

\(\frac{-6}{x}=\frac{30}{60}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất nếu \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\) thì a.d= b.c

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\frac{-6}{x}=\frac{30}{60}\)

Nên (-6). 60= x. 30

-360 = x. 30

x= (-360): 30

x= -12

Vậy x= -12

Chú ý: Ta có thể rút gọn \(\frac{30}{60}= \frac{1}{2}\) rồi áp dụng tính chất trên

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 13