Bài tập cuối chương IV

Bình chọn:
4.2 trên 208 phiếu
Bài 4.28 trang 97 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hãy đếm xem trong hình bên có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình chữ nhật.

Xem lời giải

Bài 4.29 trang 97 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hãy đếm số hình tam giác đều, số hình thang cân và số hình thoi trong hình vẽ bên.

Xem lời giải

Bài 4.30 trang 97 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Vẽ hình theo các yêu cầu sau: a) Tam giác đều có cạnh bằng 5 cm. b) Hình vuông có cạnh bằng 6 cm. c) Hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm.

Xem lời giải

Bài 4.31 trang 97 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

a) Vẽ hình bình hành có một cạnh dài 4 cm, một cạnh dài 3 cm. b) Vẽ hình thoi có cạnh bằng 3 cm.

Xem lời giải

Bài 4.32 trang 97 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều dài 6 cm, chiều rộng 5 cm.

Xem lời giải

Bài 4.33 trang 97 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Cho hình lục giác đều ABCDEF như hình sau, biết OA = 6 cm; BF = 10,4 cm.

Xem lời giải

Bài 4.34 trang 97 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Một mảnh vườn có hình dạng như hình dưới đây. Tính diện tích mảnh vườn.

Xem lời giải

Bài 4.35 trang 97 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Hãy cắt và ghép lại thành một hình vuông có diện tích tương đương.

Xem lời giải

Bài 4.36 trang 97 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Bản thiết kế một hiên nhà được biểu thị ở hình sau. Nếu chi phí làm mỗi 9 dm2 hiên là 103 nghìn đồng thì chi phí của cả hiên nhà sẽ là bao nhiêu?

Xem lời giải

Lý thuyết ôn tập chương IV

Lý thuyết ôn tập chương IV

Xem chi tiết