CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Bình chọn:
4.5 trên 40 phiếu
Hình tam giác đều. Hình vuông, Hình lục giác đều

Lý thuyết Hình tam giác đều. Hình vuông, Hình lục giác đều Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Hình tam giác đều
Hoạt động 1 trang 78 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các hình dưới đây (h.4.1), hình nào là tam giác đều?

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 78 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tam giác đều ABC như hình 4.2. 1. Gọi tên các đỉnh, cạnh góc của tam giác đều ABC. 2. Dùng thước thẳng để đo và so sánh các cạnh của tam giác ABC. 3. Sử dụng thước đo góc để đo và so sánh các góc của tam giác ABC.

Xem lời giải

2. Hình vuông
Hoạt động 3 trang 79 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy tìm một số hình ảnh của hình vuông trong thực tế.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 79 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 4.3a. 1. Nêu tên các đỉnh, cạnh, đường chéo của hình vuông ABCD (h.4.3b). 2. Dùng thước thẳng đo và so sánh độ dài các cạnh của hình vuông, hai đường chéo của hình vuông. 3. Dùng thước đo góc để đo và so sánh các góc của hình vuông.

Xem lời giải

3. Hình lục giác đều
Hoạt động 5 trang 80 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Cắt sáu hình tam giác đều giống nhau và ghép lại như hình 4.4a để được hình lục giác đều như hình 4.4b. 2. Kể tên các đỉnh, cạnh góc của hình lục giác đều ABCDEF.

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 80 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy quan sát hình 4.5. 1. Hãy kể tên các đường chéo chính của hình lục giác đều ABCDEF. 2. Hãy so sánh độ dài các đường chéo chính với nhau.

Xem lời giải

Luyện tập trang 80 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hình lục giác đều như hình 4.6. Ta đã biết, 6 tam giác đều ghép lại thành hình lục giác đều, đó là những tam giác đều nào? Ngoài 6 tam giác đều đó, trong hình em còn thấy những tam giác đều nào khác?

Xem lời giải

Vận dụng trang 81 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm một số hình ảnh có dạng hình lục giác đều trong thực tế.

Xem lời giải

Câu hỏi trang 81 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Qua tìm hiểu về hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều, em có nhận xét gì về đặc điểm chung (cạnh, góc) của các hình nói trên?Qua tìm hiểu về hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều, em có nhận xét gì về đặc điểm chung (cạnh, góc) của các hình nói trên?

Xem lời giải

Thử thách nhỏ trang 81 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một cái bánh có mặt trên là hình lục giác đều. Em hãy cắt bánh để chia đều cho: a) 6 bạn; b) 12 bạn; c) 4 bạn.

Xem lời giải

Bài 4.1 trang 81 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hãy kể tên một số vật dụng, họa tiết, công trình kiến trúc,... có hình ảnh của tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều.

Xem lời giải

Bài 4.2 trang 81 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Vẽ tam giác đều có cạnh bằng 2 cm.

Xem lời giải

Bài 4.3 trang 81 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Vẽ hình vuông có cạnh bằng 5 cm.

Xem lời giải

Bài 4.4 trang 81 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Cắt và ghép để được một cái hộp có nắp theo hình gợi ý dưới đây:

Xem lời giải

Bài 4.5 trang 81 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Có nhiều cách để trang trí một hình vuông, chẳng hạn như hình bên. Em hãy vẽ một hình vuông trên tờ giấy A4 và trang trí theo cách của mình.

Xem lời giải

Bài 4.6 trang 82 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Quan sát hình dưới đây và chỉ ra ít nhất hai cách, để một con kiến bò từ A đến B theo đường chéo của các hình vuông nhỏ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất