Trả lời Hoạt động 3 trang 79 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Em hãy tìm một số hình ảnh của hình vuông trong thực tế.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê một số hình ảnh của hình vuông trong thực tế.

Lời giải chi tiết

Một số hình ảnh của hình vuông trong thực tế là: bàn cờ vua, các ô cửa, mặt đồng hồ, viên gạch lát nền, mặt của khối rubic lập phương, ...


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài