Trả lời Luyện tập trang 80 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho hình lục giác đều như hình 4.6.

Ta đã biết, 6 tam giác đều ghép lại thành

hình lục giác đều, đó là những tam giác đều

nào? Ngoài 6 tam giác đều đó, trong hình em

còn thấy những tam giác đều nào khác?

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào cách ghép để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết

Các tam giác đều ghép thành hình lục giác đều là: tam giác ABO, tam giác BCO, tam giác CDO, tam giác DEO, tam giác EFO, tam giác FAO.

Trong hình còn có các tam giác đều: ACE, BDF.


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Hỏi bài