Trả lời Hoạt động 2 trang 78 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho tam giác đều ABC như hình 4.2.

1. Gọi tên các đỉnh, cạnh góc của tam giác đều ABC.

2. Dùng thước thẳng để đo và so sánh các cạnh của tam giác ABC.

3. Sử dụng thước đo góc để đo và so sánh các góc của tam giác ABC.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Gọi tên 3 đỉnh, 3 cạnh và 3 góc của tam giác ABC

2. Đo và so sánh các cạnh

3. Đo và so sánh các góc

Lời giải chi tiết

1) Các đỉnh : A, B, C

    Các cạnh: AB, BC, AC

    Các góc: \(\widehat A,\,\widehat B,\,\widehat C\)

2) Các cạnh của tam giác ABC bằng nhau

3) Các góc của tam giác ABC bằng nhau và bằng 60o

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu

Hỏi bài