Luyện tập chung trang 95

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 4.23 trang 96 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

a) Vẽ hình vuông có cạnh 5 cm. b) Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 2 cm. c) Vẽ tam giác đều có cạnh 3 cm.

Xem lời giải

Bài 4.24 trang 96 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hình thoi MPNQ như hình dưới với MN = 8 cm; PQ = 6 cm. a) Tính diện tích hình thoi MPNQ. b) Biết MP = 5 cm, tính chu vi của hình thoi MPNQ.

Xem lời giải

Bài 4.25 trang 96 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Một mảnh giấy hình chữ nhật có diện tích 96 cm2. Một cạnh có độ dài 12 cm. Tính chu vi của mảnh giấy đó.

Xem lời giải

Bài 4.26 trang 96 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Một mảnh vườn hình vuông cạnh 20 m. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn rộng 2 m thuộc đất của vườn. Phần đất còn lại dùng để trồng trọt. Tính diện tích trồng trọt của mảnh vườn.

Xem lời giải

Bài 4.27 trang 96 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25 m. Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Người ta làm hai lối đi rộng 1 m như hình vẽ. Phần đất còn lại dùng để trồng cây. Tính diện tích đất dùng để trồng cây.

Xem lời giảiHỏi bài