Giải Bài 4.26 trang 96 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Một mảnh vườn hình vuông cạnh 20 m. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn rộng 2 m thuộc đất của vườn. Phần đất còn lại dùng để trồng trọt. Tính diện tích trồng trọt của mảnh vườn.

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phần còn lại để trồng trọt là hình vuông

Lời giải chi tiết

Phần còn lại để trồng trọt là hình vuông có cạnh là:     

20 - 2 - 2 = 16 (m)

Diện tích trồng trọt của mảnh vườn là:     

\(16.16=256(m^2)\)

Vậy diện tích trồng trọt của mảnh vườn là\(256(m^2)\)


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 95