Giải Bài 4.27 trang 96 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25 m. Chiều rộng bằng \(\frac{3}{5}\)chiều dài. Người ta làm hai lối đi rộng 1 m như hình vẽ. Phần đất còn lại dùng để trồng cây. Tính diện tích đất dùng để trồng cây.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính được chiều rộng mảnh vườn

Chiều dài mảnh vườn trừ đi 1m lối đi thì được 2 lần chiều dài hình chữ nhật nhỏ màu xanh

Chiều rộng mảnh vườn trừ đi 1m lối đi thì được 2 lần chiều rộng hình chữ nhật nhỏ màu xanh

Lời giải chi tiết

Chiều rộng mảnh vườn là:

\(\frac{3}{5}. 25=15 (m)\)

Diện tích đất trồng cây là 4 mảnh đất hình chữ nhật nhỏ bằng nhau.

Chiều dài của các 1 mảnh đất nhỏ màu xanh đó là:     

\((25 - 1) : 2 = 12 \)(m)

Chiều rộng của các mảnh đất nhỏ màu xanh đó là:     

\((15 - 1) : 2 = 7 \)(m)

Diện tích của một mảnh đất nhỏ màu xanh đó là:

\(12. 7 = 84\) (\(m^2\))

Diện tích đất để trồng cây là:    

 \(4. 84 = 336\) (\(m^2\))

Vậy diện tích đất để trồng cây là \(336 (m^2\))


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 95