Bài 3. Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên - Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.5 trên 225 phiếu
Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

Lý thuyết Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động 1 trang 13 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong hai điểm 5 và 8 trên tia số, điểm nào nằm trên trái, điểm nào nằm bên phải điểm kia?

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 13 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Điểm biểu diễn số tự nhiên nào nằm ngay bên trái điểm 8? Điểm biểu diễn số tự nhiên nào nằm ngay bên phải điểm 8?

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 13 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho n là một số tự nhiên nhỏ hơn 7. Theo em, điểm n nằm bên trái hay bên phải điểm 7?

Xem lời giải

Luyện tập trang 14 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Hãy so sánh hai số tự nhiên sau đây, dùng kí hiệu "=" hay ">" để viết kết quả: m = 12 036 001 và n = 12 035 987 b) Trên tia số (nằm ngang), trong hai điểm m và n, điểm nào nằm trước?

Xem lời giải

Vận dụng trang 14 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo dõi kết quả bán hàng trong ngày của một cửa hàng, người ta nhận thấy: Số tiền thu được vào buổi sáng nhiều hơn vào buổi chiều, Số tiền thu được vào buổi tối ít hơn vào buổi chiều Hãy so sánh số tiền thu được (đều là số tự nhiên) của cửa hàng đó vào buổi sáng và buổi tối.

Xem lời giải

Câu hỏi trang 14 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các số 3;5;8;9 số nào thuộc tập hợp A, số nào thuộc tập hợp B?

Xem lời giải

Bài 1.13 trang 14 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Viết thêm các số liền trước và liền sau của hai số 3 532 và 3 529 để được sáu số tự nhiên rồi sắp xếp sáu số tự nhiên đó theo thứ tự từ bé đến lớn:

Xem lời giải

Bài 1.14 trang 14 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Cho ba số tự nhiên a, b, c, trong đó a là số nhỏ nhất. Biết rằng trên tia số, điểm b nằm giữa hai điểm a và c. Hãy dùng kí hiệu "=" để mô tả thứ tự của ba số a, b, c. Cho ví dụ bằng số cụ thể.

Xem lời giải

Bài 1.15 trang 14 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

Xem lời giải

Bài 1.16 trang 14 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Ba bạn An, Bắc, Cường dựng cố định một cây sào thẳng đứng rồi đánh dấu chiều cao của các bạn lên đó bởi ba điểm. Cường đặt tên các điểm đó theo thứ tự từ dưới lên là A, B, C và giải thích rằng điểm A ứng với chiều cao của bạn An, B ứng với chiều cao bạn Bắc và C ứng với chiều cao của Cường. Biết rằng bạn An cao 150cm, bạn Bắc cao 153cm, bạn Cường cao 148cm. Theo em, Cường giải thích như thế có đúng không? Nếu không thì phải sửa như nào cho đúng?

Xem lời giải