Trả lời Câu hỏi trang 14 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trong các số 3;5;8;9 số nào thuộc tập hợp A= { \(x \in N|x \ge 5\)},  số nào thuộc tập hợp B= { \(x \in N|x \le 5\)}?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta có thể mô tả lại tập hợp bằng cách liệt kê 

Lời giải chi tiết

A={5;6;7;8;...}

B={0;1;2;3;4;5}

Ta có: \(8,9 \in A\)

          \(3,5 \in B\)


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu