Trả lời Luyện tập trang 14 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

a) Hãy so sánh hai số tự nhiên sau đây, dùng kí hiệu "=" hay ">" để viết kết quả:

m = 12 036 001 và n = 12 035 987

b) Trên tia số (nằm ngang), trong hai điểm m và n, điểm nào nằm trước?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) So sánh hai số m và n có số chữ số bằng nhau. Đi từ trái sang phải, so sánh các chữ số ở các hàng tương ứng. 

b) Trên tia số, điểm nào nhỏ hơn thì điểm đó nằm trước điểm còn lại

Lời giải chi tiết

a) m>n

b) Vì m>n nên trên tia số điểm n nằm trước điểm m


Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu