Trả lời Vận dụng trang 14 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Theo dõi kết quả bán hàng trong ngày của một cửa hàng, người ta nhận thấy:

Số tiền thu được vào buổi sáng nhiều hơn vào buổi chiều,

Số tiền thu được vào buổi tối ít hơn vào buổi chiều

Hãy so sánh số tiền thu được (đều là số tự nhiên) của cửa hàng đó vào buổi sáng và buổi tối.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi số tiền cửa hàng đó thu được vào buổi sáng, buổi chiều và buổi tối lần lượt là a, b, c. Dựa vào đề bài so sánh a,b,c

Lời giải chi tiết

Gọi số tiền cửa hàng đó thu được vào buổi sáng, buổi chiều và buổi tối lần lượt là a, b, c (a, b, c là các số tự nhiên)

Số tiền thu được vào buổi sáng nhiều hơn vào buổi chiều nên a >b

Số tiền thu được vào buổi tối ít hơn vào buổi chiều nên có b

Theo tính chất bắc cầu ta được a > 0

Vậy số tiền thu được vào buổi sáng nhiều hơn vào buổi tối

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu