Trả lời Hoạt động 1 trang 13 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trong hai điểm 5 và 8 trên tia số, điểm nào nằm trên trái, điểm nào nằm bên phải điểm kia?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Quan sát tia số và trả lời

Lời giải chi tiết

Điểm 5 nằm bên trái điếm 8, điểm 8 nằm bên phải điếm 5.


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu