Trả lời Hoạt động 2 trang 13 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Điểm biểu diễn số tự nhiên nào nằm ngay bên trái điếm 8?

Điểm biểu diễn số tự nhiên nào nằm ngay bên phải điếm 8?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát tia số và trả lời

Lời giải chi tiết

Điểm 7 biểu diễn số tự nhiên nằm ngay bên trái điếm 8.

Điểm 9 biểu diễn số tự nhiên nằm ngay bên phải điểm 8.


Bình chọn:
4.6 trên 10 phiếu