Bài 37. Số đo góc

Bình chọn:
4.3 trên 110 phiếu
Số đo góc

Lý thuyết Số đo góc Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Đo góc
Câu hỏi 1 trang 61 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc số đo góc mOn trong hình 8.52

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 62 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

1. Dùng thước đo góc, em hãy đo và viết số đo các góc trong mỗi hình sau:

Xem lời giải

2. Các góc đặc biệt
Hoạt động trang 62 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bằng cách đo, hãy so sánh số đo các góc trong hình sau với

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 63 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy chỉ ra một số hình ảnh góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong thực tế mà em biết.

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 63 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Hãy sắp xếp các góc sau theo thứ tự số đo từ bé đến lớn: góc vuông, góc nhọn, góc tù và góc bẹt.

Xem lời giải

Vận dụng 2 trang 63 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Dùng thước đo góc để đo các góc tạo bởi kim phút và kim giờ trong các mặt đồng hồ sau:

Xem lời giải

Bài 8.31 trang 64 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho các góc với số đo như dưới đây...

Xem lời giải

Bài 8.32 trang 64 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình sau.

Xem lời giải

Bài 8.33 trang 64 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình ảnh mặt đồng hồ...

Xem lời giải

Bài 8.34 trang 64 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đo các góc trong tứ giác ABCD rồi tính tổng số đo các góc đó.

Xem lời giải