Lý thuyết Số đo góc Toán 6 KNTT với cuộc sống


Lý thuyết Số đo góc Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

3. Đo góc

Mỗi góc có một số đo

*Cách đo góc xOy:

Bước 1: Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh của góc. Vạch 0 của thước nằm trên cạnh Ox

Bước 2: Xác định xem cạnh Oy đi qua vạch chia độ nào thì đó chính là số đo của góc

Chú ý: Số đo một góc không vượt quá \(180^0\)

2.Các góc đặc biệt

*Ta có thể so sánh 2 góc dựa vào số đo của chúng

Nếu số đo của góc xOy bằng số đo góc mOn thì góc xOy bằng góc mOn, kí hiệu là \(\widehat {xOy}=\widehat {mOn}\)

Nếu số đo của góc xOy lớn hơn số đo góc mOn thì góc xOy lớn hơn góc mOn, kí hiệu là \(\widehat {xOy}>\widehat {mOn}\)

Nếu số đo của góc xOy nhỏ hơn số đo góc mOn thì góc xOy nhỏ hơn góc mOn, kí hiệu là \(\widehat {xOy}<\widehat {mOn}\)

+Góc nhọn là góc số góc có số đo lớn hơn \(0^0\) và nhỏ hơn  \(90^0\).

+Góc vuông là góc có số đo bằng \(90^0\)

+Góc tù là góc có số đo lớn hơn  \(90^0\) và nhỏ hơn  \(180^0\)

+Góc bẹt là góc có số đo bằng  \(180^0\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 37. Số đo góc