Trả lời Luyện tập 2 trang 63 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2


Đề bài

Hãy sắp xếp các góc sau theo thứ tự số đo từ bé đến lớn: góc vuông, góc nhọn, góc tù và góc bẹt.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Góc nhọn là góc có số đo nhỏ hơn 90 độ.

Góc vuông là góc có số đo bằng 90 độ.

Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90 độ và nhỏ hơn 180 độ.

Góc bẹt là góc có số đo bằng 180 độ.

Lời giải chi tiết

Góc nhọn ; góc vuông ; góc tù; góc bẹt.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 37. Số đo góc