Bài 5. Phép nhân và phép chia số tự nhiên

Bình chọn:
4.1 trên 216 phiếu
Phép nhân và phép chia số tự nhiên

Lý thuyết Phép nhân và phép chia số tự nhiên Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Phép nhân số tự nhiên
Luyện tập 1 trang 17 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính: a) 834 . 57, b) 603 . 295

Xem lời giải

Vận dụng 1 trang 17 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Giá tiền phôtô một trang giấy là 350 đồng. Để phôtô một tài liệu dày 250 trang thì hết bao nhiêu tiền?

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho a = 12, b = 5. Tính a.b, b.a và so sánh hai kết quả

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm số tự nhiên c sao cho (3 . 2). 5 = 3 . (2 . c).

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính và so sánh 3.(2+5) và 3.2 +3.5

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính nhẩm: 125.8001.8

Xem lời giải

Vận dụng 2 trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một trường học lên kế hoạch thay tất cả các bóng đèn sợi đốt bình thường bằng bóng đèn led cho 32 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. Nếu mỗi bóng đèn led có giá 96 000 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để thay đủ đèn led cho tất cả các phòng học?

Xem lời giải

2. Phép chia hết và phép chia có dư
Hoạt động 4 trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thực hiện các phép chia 196 :7 và 215 : 18.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong hai phép chia trên, hãy chỉ ra phép chia hết và phép chia có dư. Trong mỗi trường hợp, hãy cho biết số bị chia, Số chia, thương và số dư (nếu có).

Xem lời giải

Luyện tập 3 trang 19 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thực hiện các phép chia sau: a) 945:45; b) 3 121:51

Xem lời giải

Vận dụng 3 trang 19 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài toán mở đầu: Mẹ em mua 1 túi 10 kg gạo ngon loại 20 nghìn đồng một kilogam. Hỏi mẹ em phải đưa cho cô bán hàng bao nhiêu tờ 50 nghìn đồng để trả tiền gạo?

Xem lời giải

Bài 1.23 trang 19 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Thực hiện các phép nhân sau: a) 951.23; b) 47. 273 c) 845 . 253; d) 1 356 . 125

Xem lời giải

Bài 1.24 trang 19 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tính nhẩm a) 125 . 10; b) 2 021 . 100 c) 1 991. 25.4; d) 3025 .125 . 8

Xem lời giải

Bài 1.25 trang 19 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tính nhẩm: a) 125 . 101. Hướng dẫn viết 101 = 100+1. b) 21 . 49. Hướng dẫn viết 49 = 50 - 1.

Xem lời giải

Bài 1.26 trang 19 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Trường em có 50 phòng học, mỗi phòng có 11 bộ bàn ghế, mỗi bộ bàn ghế có thể xếp cho 4 học sinh ngồi. Trường có thể nhận nhiều nhất bao nhiêu học sinh để mọi học sinh đều có chỗ ngồi.

Xem lời giải

Bài 1.27 trang 19 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tìm thương và số dư (nếu có) của các phép chia sau: a) 1 092 : 91 b) 2 059: 17.

Xem lời giải

Bài 1.28 trang 19 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tỉnh Bắc Giang có dân số 1 803 905 và đứng thứ mười hai về số dân trong 63 tỉnh thành toàn quốc. Em hãy tính dân số Thanh Hoá (tinh đông dân thứ ba), biết rằng gấp đôi số dân Bắc Giang vẫn còn kém dân số Thanh Hoá 32 228 người.

Xem lời giải

Xem thêm