Trả lời Hoạt động 2 trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm số tự nhiên c sao cho (3 . 2). 5 = 3 . (2 . c).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biến đối vế phải về dạng chứ ngoặc như vế trái

Lời giải chi tiết

Ta có 3. (2 . c) = (3 . 2) . c = (3.2) . 5

Do đó c =5


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu