Trả lời Vận dụng 1 trang 17 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Giá tiền phôtô một trang giấy là 350 đồng. Để phôtô một tài liệu dày 250 trang thì hết bao nhiêu tiền?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số tiền mà bác Thiệp phải trả khi in tập tài liệu = Giá tiền phôtô một trang giấy . Số trang

Lời giải chi tiết

Số tiền mà bác Thiệp phải trả khi in tập tài liệu đó là:

250 . 350 = 87 500 (đồng)

Đáp số: 87 500 đồng


Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu