Trả lời Luyện tập 2 trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính nhẩm: 125.8001.8

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân

Lời giải chi tiết

125 . 8001 . 8 = (125 . 8) . 8 001 = 1000 . 8 001 = 8 001 000


Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu