Trả lời Hoạt động 3 trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính và so sánh 3.(2+5) và 3.2 +3.5

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tinh trong ngoặc trước ---> phép nhân ---> phép cộng

Lời giải chi tiết

Ta có: 3 .(2+5) = 3.7 = 21

3.2+ 3.5 = 6 + 15 =21

Vậy 3.(2+5) = 3.2 +3.5


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu