Giải Bài 1.28 trang 19 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Tỉnh Bắc Giang có dân số 1 803 905 và đứng thứ mười hai về số dân trong 63 tỉnh thành toàn quốc. Em hãy tính dân số Thanh Hoá (tinh đông dân thứ ba), biết rằng gấp đôi số dân Bắc Giang vẫn còn kém dân số Thanh Hoá 32 228 người.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số dân tỉnh Thanh Hóa = Số dân tỉnh Bắc Giang . 2 + Số dân Bắc Giang vẫn còn kém dân số Thanh Hoá

Lời giải chi tiết

Số dân tỉnh Thanh Hóa là:

1 803 950 . 2 + 32 228 = 3 640 128 (người)

Đáp số: 3 640 128 người

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài