Trả lời Hoạt động 5 trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trong hai phép chia trên, hãy chỉ ra phép chia hết và phép chia có dư. Trong mỗi trường hợp, hãy cho biết số bị chia, Số chia, thương và số dư (nếu có).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hoạt động 4 để chỉ ra phép chia hết và phép chia có dư.

Lời giải chi tiết

Phép chia hết là: 196 : 7 = 28

Số bị chia là 196, số chia là 7, thương là 28

Phép chia có dư là 215 : 18 = 11 (dư 17)

Số bị chia là 215, số chia là 18, thương là 11 và số dư là 17


Bình chọn:
4.4 trên 16 phiếu