Giải Bài 1.30 trang 19 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Một nhà máy dùng ô tô chuyển 1 290 kiện hàng tới một cửa hàng. Nếu mỗi chuyến xe chở được 45 kiện thì phải cần ít nhất bao nhiêu chuyến xe để chuyển hết số kiện hàng trên?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép chia 1 290 cho 45 để suy ra số chuyến xe, nếu phép chia dư thì ta phải dùng thêm 1 chuyến xe nữa

Lời giải chi tiết

Vì 1 290 : 45 = 28 (dư 30) nên xếp đủ 28 chuyến xe thì còn dư 30 kiện hàng, và phải dùng thêm 1 chuyến xe nữa để chở hết 30 kiện hàng đó.

Vậy, cần ít nhất là: 28 + 1 = 29 (chuyến).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài