Giải Bài 1.25 trang 19 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Tính nhẩm:

a) 125 - 101. Hướng dẫn viết 101 = 100+1.

b) 21 - 49. Hướng dẫn viết 49 = 50 - 1.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta tách: 101 = 100+1 và 49 = 50 – 1.

Lời giải chi tiết

a) 125 . 101 = 125 . (100 + 1) = 125 . 100 + 125 . 1

= 12 500 + 125 = 12 625

b) 21 . 49 = 21 . (50 - 1) = 21 . 50 - 21 . 1

= 1 050 - 21 = 1 029

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài