Trả lời Luyện tập 3 trang 19 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Thực hiện các phép chia sau:

a) 945:45;            b) 3 121:51 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện các phép chia

Lời giải chi tiết

a) 945 : 45 = 21

b) 3 121 : 51 = 61 (dư 10)


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu