Trả lời Hoạt động 1 trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

So sánh kết quả của hai phép tính a.b và b.a với a = 12, b = 5.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính rồi so sánh hai kết quả

Lời giải chi tiết

a.b = 12.5 = 60

b.a = 5.12 = 60.

=> a.b = b.a


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu