Trả lời Hoạt động 4 trang 18 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Thực hiện các phép chia 196 :7 và 215 : 18.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện các phép chia

Lời giải chi tiết

196 : 7 = 28

215 : 18 = 11 (dư 17)


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu