Trả lời Luyện tập 1 trang 17 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính: a) 834 - 57,     b) 603 – 295

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt tính rồi tính để suy ra kết quả

Lời giải chi tiết

834 . 57 = 47 538

603 . 295 = 177 885


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu