Bài 36. Góc

Bình chọn:
4.4 trên 115 phiếu
Góc

Lý thuyết Góc Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Góc
Câu hỏi 1 trang 58 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 8.45 và đọc tên các góc trong hình vẽ. Với mỗi góc, hãy cho biết đỉnh và các cạnh của nó.

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 59 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Quan sát hình 8.46 và gọi tên các góc có định là A, B trong hình vẽ.

Xem lời giải

Vận dụng 1 trang 59 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Compa là một dụng cụ học tập quen thuộc của các em học sinh. Mở chiếc compa ra ta thấy hình ảnh của một góc, trong đó hai cạnh của compa là hai cạnh của góc, đỉnh của compa là đỉnh của góc (h.8.47). Em hãy tìm thêm trong thực tiễn các hình ảnh của góc và mô tả đỉnh, cạnh của các góc đó.

Xem lời giải

2. Điểm trong của góc
Hoạt động 1 trang 59 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 8.42 và cho biết cầu thủ nào nằm trong góc sút?

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 59 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trên tờ giấy A4 màu, em xác định hai điểm M, N rồi dùng kéo cắt rời một góc từ tờ giấy như hình trên. Em hãy cho biết trong hai điểm M, N: a) Điểm nào nằm trong góc vừa cắt rời? b) Điểm nào không nằm trong góc đó?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 59 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 8.49 và kể tên các điểm nằm trong góc mOn.

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 60 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Vẽ hình 8.50 vào vở. a) Kể tên các điểm nằm trong góc xOy. b) Lấy điểm I thuộc đoạn thẳng AB, điểm K nằm trên đường thẳng AB nhưng không thuộc đoạn AB. Hỏi điểm I có nằm trong góc xOy không? Điểm K có nằm trong góc xOy không?

Xem lời giải

Vận dụng 2 trang 60 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Quan sát mặt đồng hồ ở hình bên và cho biết trong các chấm chỉ số trên mặt đồng hồ, những chấm nào nằm trong góc tạo bởi: a) Kim giờ và kim phút; b) Kim giây và kim phút.

Xem lời giải

Bài 8.25 trang 60 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết tên (cách viết kí hiệu) của góc, chỉ ra đỉnh, cạnh của góc trong mỗi hình vẽ sau:

Xem lời giải

Bài 8.26 trang 60 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho đường thẳng xy. Vẽ hai điểm A, B nằm trên xy. Gọi tên các góc bẹt tạo thành.

Xem lời giải

Bài 8.27 trang 60 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát mặt đồng hồ dưới đây.

Xem lời giải

Bài 8.28 trang 60 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho ba tia chung gốc Oa, Ob và Oc, trong đó không có hai tia nào đối nhau...

Xem lời giải

Bài 8.29 trang 60 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết tên các góc có đỉnh A, đỉnh M trong hình vẽ sau...

Xem lời giải

Bài 8.30 trang 60 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C trên tờ giấy trắng...

Xem chi tiết