Trả lời Hoạt động 1 trang 59 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát hình 8.42 và cho biết cầu thủ nào nằm trong góc sút?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cầu thủ nằm trong góc sút là cầu thủ nằm tròn hai tia của góc.

Lời giải chi tiết

Cầu thủ mang áo số 5 nằm trong góc sút.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 36. Góc