Trả lời Câu hỏi 1 trang 58 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát hình 8.45 và đọc tên các góc trong hình vẽ. Với mỗi góc, hãy cho biết đỉnh và các cạnh của nó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Lấy 2 tia chung gốc phân biệt trên hình.

- Góc có hai tia chung gốc Ox và Oy là góc xOy (hoặc viết là góc yOx)

Lời giải chi tiết

Góc xOy có cạnh là Oy và Ox và đỉnh là điểm O

Góc xOz có cạnh là Oz và Ox và đỉnh là điểm O

Góc yOz có cạnh là Oz và Oy và đỉnh là điểm O


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 36. Góc