Trả lời Luyện tập 1 trang 59 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

1. Quan sát hình 8.46 và gọi tên các góc có định là A, B trong hình vẽ.

2. Vẽ hình theo hướng dẫn sau:

- Vẽ đường thẳng xy.

- Lấy điểm A thuộc đường thẳng xy.

- Lấy điểm B không thuộc đường thẳng xy.

- Nối A và B.

a) Em hãy đọc tên các góc có trong hình vừa vẽ;

b) Trong các góc đó, hãy chỉ ra góc bẹt.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1.

- Xác định các tia có chung gốc là A và các tia có chung gốc là B.

- Chẳng hạn tia AB và AC có chung gốc A thì ta kí hiệu góc tạo bởi 2 tia này là \(\angle BAC\) (Gốc luôn được viết ở giữa)

2. Vẽ đường thẳng xy, lấy điểm A nằm trên xy và B không nằm trên xy.

a)

-  Xác định các tia chung gốc trong hình.

- Gốc luôn được viết ở giữa.

b)

- Tìm tia đối nhau trong hình: Tia có gốc nằm trên một đường thẳng.

- Góc tạo bởi 2 tia đối nhau là góc bẹt.

Lời giải chi tiết

1. Các góc có đỉnh A ,B trong hình vẽ :

 \(\angle DAC;\angle DAB;\angle BAC.\)

\(\angle ABC;\angle ABD;\angle BDC\).

2.

a.Các góc có trong hình vẽ là :

∠ xAB ; ∠ BAy ; ∠ xAy

b. Ax và Ay là hai tia đối nhau nên ∠ xAy là góc bẹt.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 36. Góc