Trả lời Luyện tập 2 trang 60 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2


Đề bài

Vẽ hình 8.50 vào vở.

a) Kể tên các điểm nằm trong góc xOy.

b) Lấy điểm I thuộc đoạn thẳng AB, điểm K nằm trên đường thẳng AB nhưng không thuộc đoạn AB. Hỏi điểm I có nằm trong góc xOy không? Điểm K có nằm trong góc xOy không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Điểm nằm trên hai cạnh không là điểm nằm trong góc.

Lời giải chi tiết

a. Các điểm nằm trong góc xOy là : P; M.

b.

Điểm I có nằm trong góc xOy. Điểm K không nằm trong góc xOy.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 36. Góc