Trả lời Vận dụng 2 trang 60 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2


Đề bài

Quan sát mặt đồng hồ ở hình bên và cho biết trong các chấm chỉ số trên mặt đồng hồ, những chấm nào nằm trong góc tạo bởi:

a) Kim giờ và kim phút;

b) Kim giây và kim phút.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Tìm góc tạo bởi kim giờ và kim phút. Số nằm giữa hai kim đó là góc cần tìm.

b) Tìm góc tạo bởi kim giây và kim phút. Số nằm giữa hai kim đó là góc cần tìm.

Lời giải chi tiết

a.

Các chấm cần tìm là các chấm chỉ số: 11, 12, 1

b.

Các chấm cần tìm là các chấm chỉ số: 9, 10, 11, 12, 1

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 36. Góc